Dzieląc sieci komputerowe na grupy, wyróżniamy:

 • LAN, czyli Local Area Network – są to mniejsze, lokalne sieci komputerowe, które zawierają zazwyczaj od dwóch do stu komputerów, zlokalizowanych na niewielkiej przestrzeni, jak chociażby sieć w małej firmie.
 • WAN, czyli Wide Area Network – są to sieci o większej rozpiętości, ponieważ zajmują się one łączeniem niewielkich sieci lokalnych na większym terytorium miejscowości, kraju czy świata.

Sieci używamy w przypadku:

 • korzystania z programów zainstalowanych na innych urządzeniach,
 • korzystania ze światowych baz danych,
 • dzielenia się zasobami np. tekstem, plikami audiowizualnymi, obrazami,
 • korzystania z poczty elektronicznej,
 • korzystania w sposób zdalny z urządzeń peryferyjnych np. drukarki.

Serwery pozwalają nam na usługi sieciowe, pomiędzy różnymi komputerami, takie jak:

 • udostępnianie zasobów danego urządzenia,
 • zdalne wykorzystywanie urządzeń peryferyjnych, jak skaner,
 • korzystanie z napędów, niezależnie wirtualnych czy tradycyjnych,
 • korzystanie z oprogramowania oraz aplikacji.

Najważniejszym obiektem sieci komputerowych okazuje się jednak klient, czyli urządzenie komputerowe, z którego wybieramy dane usługi sieciowe. Nie byłoby to jednak możliwe bez sieciowego systemu operacyjnego, funkcjonującego na danym serwerze , ponieważ kieruje on pracą całej sieci komputerowej. Do systemów takich zalicza się: systemy Unix, systemy Linux, systemy Windows 2000 lub Windows 2003. Bez wątpienia, ogromną rolę odgrywa tutaj także protokół sieciowy, ponieważ to on określa reguły, za pomocą których komputery nawiązują łączność. Istotnym pojęciem jest także topologia, która określa, w jaki sposób stacje łączone są w LAN. Dzielimy je na następujące: szynowa, pierścieniowa, gwiezdna i drzewko. Chcąc poznać nazewnictwo sieci, warto wyobrazić sobie sytuację, w której mamy do czynienia z niewielką siecią, która zawiera w sobie kilka obiektów np. drukarkę, terminal sieciowy i router. Każde z takich urządzeń powinno mieć swój adres sieciowy, który je identyfikuje. Zazwyczaj robi się to za pomocą numerów IP, ponieważ łatwo są one przyswajane przez takie urządzenia. Niestety, rozwiązanie to ma wiele wad, ponieważ zazwyczaj są to długie ciągi cyferek, które łatwo zapomnieć, a nie dają użytkownikowi więcej informacji o urządzeniu. Chcąc ułatwić zadanie takiemu użytkownikowi sieci, postanowiono zatem zdecydować się na rozwiązanie alternatywne, czyli stworzenie systemu nazw domenowych, które dodatkowo mają także możliwość ukazywania, jaką funkcjonalność pełni dane urządzenie sieciowe.

Nie wolno zapomnieć o tak istotnych pojęciach związanych z sieciami, jak protokoły sieciowe. Są to sygnały, które komputery wykorzystują przy wymianie danych. Nie oznacza to jednak, że komputer używa tylko jednego protokołu – zdarza się, że używa wielu w jednym momencie np. do komunikacji z kilkoma systemami. Gdyby nie obecność protokołów, komputery nie mogłyby komunikować się ze sobą. Odpowiadają one także za rozpoznawanie konkretnych procesów i zdobywanie takich informacji, jak sposoby określania adresata, informacje związane z transmisją danych. Nie zawsze jednak okazuje się, że dane informacje zostały przekazane poprawnie – w takim przypadku protokół, powinien odszukać i rozwiązać problemy. Wspomniane protokoły będą więc odpowiedzialne za adresowanie, poszukiwanie błędów, routing oraz retransmisję. Warto także wiedzieć, że do najpopularniejszych protokołów zaliczamy: IP (ang. Internet Protocol), APPN (ang. Advanced Peer-to-Peer Networking), CONS (ang. OSI Connection-Oriented Network Service), CLNS (ang. OSI Connectionless Network Service), IPX, Microsoft NetBEUI oraz AppleTalk DDP (ang. Datagram Delivery Protocol). Oferujemy Państwu zakładanie sieci komputerowych na terenie Lublina.

Zadzwoń
501 289 371