Podstawowym kryterium funkcjonowania większości zakładów i firm jest higiena pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi. Niemal równie ważną kwestią okazuje się też ochrona danych, aktywów i dóbr zgromadzonych na terenie przedsiębiorstwa. Poza tym na wielu pracodawcach ciąży obowiązek stosowania się do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy usługi z zakresu montażu urządzeń i systemów pożarowych na terenie Lublina i okolic w bibliotekach, przedszkolach, szkołach, bankach, biurach, magazynach, zakładach produkcyjnych, firmach handlowo-usługowych, domach i mieszkaniach.

W razie pojawienia się sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu osób przebywających w obiekcie, system przeciwpożarowy:

  • wykryje pojawiający się pożar,
  • ukaże miejsce jego powstania,
  • powiadomi najbliższy personel o zaistniałej sytuacji,
  • połączy się z systemem monitoringu Państwowej Straży Pożarnej .

W ramach naszych usług instalujemy różnorodne urządzenia przeciwpożarowe: ręczne ostrzegacze montowane wewnątrz i na zewnątrz, automatyczne czujniki dymu i ciepła. Ponadto nasi klienci mają możliwość wyboru spośród dwóch interesujących systemów sygnalizacji pożaru: konwencjonalnego – dedykowanego raczej małym i średniej wielkości obiektom oraz adresowalnego – stworzonego z myślą o bezpieczeństwie obiektów nieco większych.

W momencie zagrożenia system pożarowy może uruchomić urządzenia:

  • wentylację,
  • tryskacze,
  • systemy służące oddymianiu,
  • inne urządzenia gaszące.

Zadzwoń
501 289 371